توليدي چدن سازان

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/10/11

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان ايساتيس پويا

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان ايساتيس پويا

مدیران سرمایه گذاری:

سهيلا زالي

حسابرس:

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/30
کل خالص ارزش دارائی ها 135,695,759,525 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,382,971 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,382,971 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,394,462 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 98,119