توليدي چدن سازان

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/10/11

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان ايساتيس پويا

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان ايساتيس پويا

مدیران سرمایه گذاری:

سهيلا زالي

حسابرس:

موسسه حسابرسي حافظ گام

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/12/10
کل خالص ارزش دارائی ها 173,659,688,423 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,769,888 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,769,888 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,784,800 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 98,119